Sunday, November 28th, 2021

TruePoint Center

TruePoint center är TruePoints ideella forskningsverksamhet. I samarbete med Harvard Business School och Chalmers forsätter den aktivitetsbaserade forskning om hur organisationer och dess ledare fungerar som Mike Beer startade för knappt 40 år sedan.
Inom TruePoint center bedrivs stora projekt som t ex bokprojektet ”Higher Ambition” där över 50 ledare med en bevisad förmåga att leda ”High Committment High Performance” (HCHP) bolag och mindre projekt som casestudier baserade på våra uppdrag.

För en förteckning över ett urval av våra böcker och artiklar se mer information under rubriken publikationer.