Vi i Sverige Söndag, 17 Oktober 2021

Björn Frössevi

Björn har närmare 20-års erfarenhet av att arbeta med utvecklingen av organisationer och dess ledare. Björn är ofta anlitad i affärsutvecklingsuppdrag och i situationer där det gäller att får organisationer och individer att prestera mer på ett smartare sätt. Björn har under sin egen utvecklingsresa också testat att ”äta den egna medicinen” som linjechef och håller hela tiden en mycket nära kontakt med universitets- och högskolevärlden. Björn är efterfrågad och tycker det är roligt att ge presentationer i olika former och sammanhang.

Läs mer om Björn på TruePoint.com...

Victor Åkerlund

Victor har en flerårig erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, både utifrån rollen som projekt- och förändringsledare och som rådgivande stöd till programledare och chefer i ledningsgrupp. Hans erfarenhet spänner över flera branscher, bland annat tillverkningsindustri, samhällsbyggnad och offentlig sektor. Victor är van vid att jobba som en integrerad del av beställarens organisation, både på strategisk och operativ nivå. Som person är han analytisk och kvalitetsmedveten och drivs av att skapa effektiva och hållbara lösningar som genererar värde på både kort och lång sikt.

Läs mer om Victor på TruePoint.com...

Per Arne Nilsson

Med trettiofem år i arbetslivet, varav nära tio, som konsult, så grundas Per Arnes insatser både på egen erfarenhet och på teoretisk grund. Hans internationella karriär har fört honom till Europa och Norge, Sydostasien och Mellan Östern, där han på egen hand upplevt ledarskapets utmaningar i olika miljöer. I konsultrollen jobbar han gärna med starkt resultatfokus samtidigt, som han använder sin empatiska förmåga intuitivt. Tydliga interventioner och närvaro i rummet gör honom uppskattad och effektiv både i ledningsgrupper och i individuell coaching. Per Arnes engagemang i klimatfrågan är en god symbol för hans syn på en allmänt hållbar utveckling.

Läs mer om Per Arne på TruePoint.com...

Magnus Finnström

Efter en karriär som linjechef inom bl a telecom bytte Magnus spår och blev konsult. Där har han snabbt tagit sig till en position där han är en av Sveriges mer efterfrågade personer – speciellt för uppdrag som kopplar ihop implementeringen av den strategiska inriktningen, med utveckling av organisationen och dess ledare.

Läs mer om Magnus på TruePoint.com...

Johanna Pregmark

De senaste 15 åren har Johanna arbetat som managementkonsult med inriktning på strategi och transformation. Sedan 2014 arbetar och studerar Johanna även på Chalmers, där hon doktorerar på strategisk förändring och organisatorisk förnyelse. Johanna har också genom åren arbetet i flera linjechefsroller, bland annat som affärsområdeschef i ett konsultbolag och VD på en reklambyrå. Genom att arbeta tillsammans med ledningsgrupper i större organisationer inom såväl privat som offentlig sektor har Johanna skaffat sig en gedigen erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar av både intern och extern karaktär. En av hennes styrkor är att hon är van att föra dialog och bidra till engagemang och förståelse på alla nivåer i en organisation. Johanna är även en inspirerande föreläsare.

Läs mer om Johanna på TruePoint.com

Flemming Norrgren

Flemming har jobbat de senaste
30-åren med att utveckla ledare, bygga industriell FoU-funktioner och samordna stora internationella FoU-projekt. Som grundare av Fenix institut för industridoktorander och forskningscenter i Sverige, har han managerat ledande forskning förändringsledning, industriell forskning och utveckling, ledarskap och socio-tekniska system för ledande företag som AstraZeneca, Ericsson och Volvo. Flemming är också professor på Chalmers inom MORE (Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship) institutionen.

Läs mer om Flemming på TruePoint.com