Så här tycker vi Söndag, 17 Oktober 2021

Vi tror

TruePoint’s medarbetare kombinerar decennier av praktisk konsulterfarenhet med banbrytande forskning för att bygga ny kunskap kring vad som krävs för att bygga uthålligt högpresterande organisationer. Baserat på detta så har vi byggt en faktabaserad syn på principer och praktiska metoder som hjälper ledare att bygga organisationer som presterar exceptionellt bra. Vi har beskrivit dessa principer och metoder i ett flertal böcker och dussinet artiklar i ledande tidskrifter, så som Harvard Business Review och Sloan Management Review och McKinsey Quarterly.
Vi tror att:
"Ledare inte behöver kompromissa mellan människor och resultat, skapandet av ekonomiskt och socialt resultat kan gå hand i hand"
Lär mer om ”Higher Ambition” på truepoint.com

"De flesta organisationer inte klarar av att skapa uthållig konkurrensfördel pga att man inte lyckas skapa samstämmighet mellan de tre nödvändiga pelarna för att uppnå exceptionella resultat" Lär mer om ”High Commitment High Performance” på vår truepoint.com

"Matrisorganisationer kan vara en bas för att skapa uthållig konkurrenskraft – om de är väldesignade och väl ledda" Lär mer om ”Making the Matrix work" på truepoint.com

"Sex ”silent killers” blockerar effektiv strategi implementering pga att ledare undviker att konfrontera dem innan de blivit för svåra att hantera"
Lär mer om ”six silent killers” på truepoint.com