Vilka är vi Söndag, 28 November 2021

Vilka är vi

Truepoint Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Boston baserade Truepoint LLC.
Inom TruePoint jobbar vi med att, i mycket nära samverkan med våra uppdragsgivare, utveckla organisationer som långsiktigt levererar utomordentliga resultat. Resultat som inte bara mäts i finansiella termer utan också inkluderar utvecklingen av verksamheten i sig, individer i verksamheten och bidraget till samhället. Vår forskning visar att den kombinationen också på sikt leder till de bästa finansiella resultaten.

TruePoint är grundat av två professorer från Harvard Business School och våra arbetssätt och modeller utvecklas och testas i nära samarbete med ledande universitet och högskolor. Våra erbjudanden spänner från strategiutveckling och strategiimplementering till organisationsdesign och ledarutveckling. För mer detaljerad information om våra erbjudanden hänvisar vi till vår engelska site: www.truepoint.com

TruePoint är delat i två verksamhetsdelar – TruePoint Center och TruePoint Partners. I ideella TruePoint Center bedrivs vår forskning medan det kommersiella konsultarbetet sker i TruePoint Partners. I stort sett alla våra konsultprojekt har någon forskningskomponent och alla våra uppdrag är med och finansierar inte bara TruePoint Center, men också forskning som vi gör direkt med universitet och högskolor med exempel som Chalmers.

TruePoint är också grundare av den ideella organisationen Center for Higher Ambition Leaders, Läs mer på www.higherambition.org

TruePoint har idag kontor i Boston, London och Stockholm