Hem Söndag, 28 November 2021
Information
Inom TruePoint jobbar vi med att, i mycket nära samverkan med våra uppdragsgivare, utveckla organisationer som långsiktigt levererar utomordentliga resultat. Resultat som inte bara mäts i finansiella termer utan också inkluderar utvecklingen av verksamheten i sig, individer i verksamheten och bidraget till samhället. Vår forskning visar att den kombinationen också på sikt leder till de bästa finansiella resultaten.