Artiklar och böcker Söndag, 28 November 2021

Böcker & Artiklar

Här hittar ni information om böcker och artiklar som vi och våra samarbetspartners har skrivit. En del artiklar går att ladda ner direkt, medan en del av upphovsrättsliga skäl måste beställas. Vi anger vilket alternativ som gäller.
Böcker
Designing Matrix Organizations that Actually Work
(Jay R. Galbraith) Beställ på Amazon.com

Designing the Customer-Centric Organization
(Jay R. Galbraith) Beställ på Amazon.com

The Critical Path To Corporate Reneval
(Beer, Eisenstat and Spector) Beställ på Amazon.com

Breaking the Code of Change
(Beer and Nohria) Beställ på Amazon.com

High Commitment High Performance
(Beer) Beställ på bokus.se

Higher Ambition
- How great leaders create economic and social value
(Beer, Norrgren, Eisenstat, Foote, Fredberg)
Köpes direkt av TruePoint Sweden
Pris: 150kr inkl moms och frakt (inom Sverige)

Conquering the Chaos
- Win in India, win every where
(Venkatesan)
Köpes direkt av TruePoint Sweden
Pris: 150kr inkl moms och frakt (inom Sverige)
Artiklar
Why Leadership Training Fails – And What to Do About It
Michael Beer, MagnusFinnström and Derek Schrader
Harvard Business Review, October 2016

If I Say It’s Complex, It Bloody Well Will Be
Tobias Fredberg
Journal of Applied Behavioral Science, June 2014

“The Higher-Ambition Leader”
Nathaniel Foote, Russell Eisenstat, Tobias Fredberg
Harvard Business Review, September 2011

“The Uncompromising Leader”
Russell Eisenstat, Michael Beer, Nathaniel Foote, Tobias Fredberg, Flemming Norrgren
Harvard Business Review, July 2008

“Learning by Design: Developing an Engine for Transforming Your Company”
Leadership in Action, November/December 2009
Michael Beer and Magnus Finnström

“How to Have an Honest Conversation About Your Business Strategy”
Michael Beer and Russell Eisenstat
Harvard Business Review, February 2004

“The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning”
Michael Beer and Russell Eisenstat
Sloan Management Review, September 2000

Vill du betsälla en kopia av någon av artiklarna skicka ett mail till info@truepoint.se
High Commitment High Performance

Klicka på bilden så kommer du hemsidan för High Committment High Performance, www.hchp.com
Higher Ambition

Klicka på bilden så kommer du till hemsidan för Higher ambition, www.higherambition.com
HA SV Bild  Liten