Wednesday, September 22th, 2021

De som driver förnyelse bäst blir sannolikt vinnare

Med tanke på att studie efter studie visar att runt 70 procent av alla förändringar inte når sina mål finns det alla skäl att oroas över hur det kommer att gå, skriver Tobias Fredberg.
För ett par år sedan undersökte Harvardprofessorn Rebecca Henderson och hennes team produktutvecklingsportföljerna hos en mängd olika företag, alltså de listor på projekt som respektive ledningsgrupp tänkte att den skulle hinna med under en viss period. När man gick på djupet visade det sig att projekten krävde oerhört mycket mer resurser än vad som fanns tillgängligt.

Läs hela krönikan på GP