Wednesday, September 22th, 2021

Många förändringar kräver nya principer

Den amerikanska militären har märkt att transparens är bättre än hierarkisk makt i situationer när ledningen inte hinner hantera alla snabba förändringar, noterar Tobias Fredberg som ser behov av samma principer i många andra organisationer.
– Jag förstår inte. Jag har en toppenbra idé, jag skulle kunna få finansiering för utveckling av den och jag vet att den skulle göra att vi tjänar mer pengar. Men i den här firman får man inte göra så, sa projektledaren.

Lika mycket som många organi­sationer vill att deras medarbetare ska känna sig kreativa och att de ska kunna ta initiativ, lika mycket är deras ledningar rädda för att inte längre sätta agendan, för att det ska bli kaos, och för att det ska gå åt resurser som skulle kunna användas till annat. Om man är satt att ta ansvar måste man ta det, och då är det svårt att tillåta saker som ligger utanför den plan man har kom­mit överens om. Samtidigt vet vi att de flesta viktiga innovationer har hamnat i en sådan plan först efter att någon el­ler några tagit risken att gå lite utanför ramarna.

Läs hela krönikan på GP