Sunday, October 17th, 2021

Företagen måste vara bättre än marknaden

I slutet på 1930-talet frågade sig nationalekonomen Ronald Coase varför företag finns. Varför löser man inte alla uppgifter genom att köpa upp arbetskraft på marknaden i stället?
Coase menade att det har att göra med transaktionskostnader. Det är helt enkelt svårt att på en marknad hela tiden hitta rätt arbetskraft, att säkerställa att den inte försvinner för att någon just då betalar bättre, att följa upp arbete eller att behålla hemligheter. Företag lyckas sänka dessa kostnader, menade Coase, och därför är det mer effektivt att låta företaget koordinera aktiviteter än marknaden.

Läs hela krönikan på GP