Sunday, October 17th, 2021

Lyssnande chefer kan vinna de anställdas förtroende

Den outsinliga tillgången på information innebär att chefer i ännu högre utsträckning måste lära sig att visa att de är värda att lita på. Paradoxalt nog ligger kanske lösningen inte i att informera mer, utan mindre, skriver Tobias Fredberg.
Den ansedda brittiska affärstidningen The Economist publicerade häromveckan en specialrapport om underhållningsindustrin. Tvärtemot vad vissa förutspådde, konstaterar tidningen, innebär den fria tillgången till information och underhållning på digitala marknader inte att makten över vår uppmärksamhet delas av fler.

I stället koncentreras makten till ett fåtal spelare som har tillgång till de viktigaste plattformarna samt de mest uppmärksamhetsfångande varumärkena, artisterna och skådespelarna. Och det mesta kapitalet. De viktigaste produktionsmedlen hamnar alltså i några få företags händer: Disney, Amazon, Netflix och några till.

LOGIKEN ÄR ENKEL. Vår uppmärksamhet är en begränsad resurs, och vi är sociala varelser. När vi gör val för att hämta information kommer vi i hög utsträckning att välja saker som andra i vår sociala krets också väljer. Orsaken är att vi vill kunna prata om en viss teveserie, en viss film eller pjäs med dem vi känner. Urvalet blir med andra ord begränsat. Facebook, Amazon, Google och andra kanaler gör detta värre genom att ha algoritmer som riktar vår uppmärksamhet mot saker som ligger nära det som vi har valt tidigare, eller som väljs av folk med ungefär samma preferenser som vi.

Läs hela krönikan på GP