Sunday, October 17th, 2021

Mod i en organisation kräver aktiv träning

För ett par år sedan jobbade jag och mina kollegor med en av Europas ledande organisationer inom sitt fält.
Deras marknad höll på att förändras, och de var tvungna att ställa om. Detta visste alla. Men under framgångsåren hade de lagt sig till med vissa olater. Det gällde framförallt högre chefer.
Vissa av dem var bara otillgängliga. Andra var krokodiler – hade små öron men stora käftar. Några skämtade glatt på de underställdas bekostnad. En av dem, den som tog beslut om vilka förnyelseprojekt som skulle få gå vidare i utvecklingsprocessen, var så mäktig och hårdför att få medarbetare vågade lansera nya projekt inför risken att bli nedsablade.

Läs hela krönikan på GP